IHW File

? Cách mở file .IHW? Những phần mềm mở file .IHW và sửa file lỗi. Convert N/A IHW file sang định dạng khác.

.IHW File Extension

   
File name IHW File
File Type IN-HEH Timeline Workspace
Nhà phát triển IN-HEH
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IHW là file gì?

IHW là Settings Files - IN-HEH Timeline Workspace, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IN-HEH.

Lưu workspace cho IN-heh Timeline, một chương trình tạo cơ sở dữ liệu lịch sử và gia phả; cửa hàng xem các tùy chọn kích thước như cửa sổ và vị trí cũng như bộ lọc được sử dụng để lọc những dữ liệu sự kiện được hiển thị.

What is a IHW file?

Saved workspace for IN-HEH Timeline, a program that creates historical and genealogy databases; stores view options such window sizes and positions as well as filters used for filtering what event data is displayed.

Cách mở .IHW file

Để mở file .IHW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IHW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IHW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IHW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • IN-HEH Timeline
  • IN-HEH Timeline

Chuyển đổi file .IHW

File .IHW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *