IHW File

IHW là Settings Files - IN-HEH Timeline Workspace, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IN-HEH.

.IHW File Extension

   
File name IHW File
File Type IN-HEH Timeline Workspace
Nhà phát triển IN-HEH
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IHW là file gì?

IHW là Settings Files - IN-HEH Timeline Workspace, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IN-HEH.

Lưu workspace cho IN-heh Timeline, một chương trình tạo cơ sở dữ liệu lịch sử và gia phả; cửa hàng xem các tùy chọn kích thước như cửa sổ và vị trí cũng như bộ lọc được sử dụng để lọc những dữ liệu sự kiện được hiển thị.

What is a IHW file?

Saved workspace for IN-HEH Timeline, a program that creates historical and genealogy databases; stores view options such window sizes and positions as well as filters used for filtering what event data is displayed.

Phần mềm mở file .IHW

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IHW do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • IN-HEH Timeline
  • IN-HEH Timeline

Chuyển đổi file .IHW

           

File .IHW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *