IHX File

? Cách mở file .IHX? Những phần mềm mở file .IHX và sửa file lỗi. Convert N/A IHX file sang định dạng khác.

.IHX File Extension

   
File name IHX File
File Type IN-HEH Timeline Database
Nhà phát triển IN-HEH
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IHX là file gì?

IHX là Database Files - IN-HEH Timeline Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IN-HEH.

định dạng tập tin cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi IN-heh Timeline, một chương trình để tạo cơ sở dữ liệu lịch sử; có thể bao gồm các sự kiện, con người, địa điểm và thông tin gia phả; có thể được xem như là một danh sách thứ bậc hoặc trong một định dạng đồ họa bằng cách sử dụng chương trình IN-heh.

What is a IHX file?

Database file format used by IN-HEH Timeline, a program for creating historical databases; may include events, people, locations, and genealogical information; can be viewed as a hierarchical list or in a graphical format using the IN-HEH program.

Cách mở .IHX file

Để mở file .IHX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IHX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IHX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IHX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • IN-HEH Timeline
  • IN-HEH Timeline

Chuyển đổi file .IHX

File .IHX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *