II File

? Cách mở file .II? Những phần mềm mở file .II và sửa file lỗi. Convert N/A II file sang định dạng khác.

.II File Extension

   
File name II File
File Type IconWorkshop Extended Information File
Nhà phát triển Axialis Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .II là file gì?

II là Data Files - IconWorkshop Extended Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Axialis Software.

tập tin thông tin được tạo bởi IconWorkshop, một chương trình được sử dụng để tạo ra các biểu tượng tùy chỉnh cho Mac OS, Windows và Unix; cửa hàng liên quan đến siêu dữ liệu với một hình ảnh hoặc biểu tượng, bao gồm tiêu đề, mô tả, tác giả, và từ khóa.

What is a II file?

Information file created by IconWorkshop, a program used for creating custom icons for Mac OS, Windows, and Unix; stores metadata associated with an image or icon, including the title, description, author, and keywords.

Cách mở .II file

Để mở file .II click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .II bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .II

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .II do người dùng đóng góp.

  • Axialis IconWorkshop
  • OpenOffice.org Impress
  • OpenOffice.org Impress
  • Media Player Classic
  • Brackets

Chuyển đổi file .II

File .II có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *