IIM File

? Cách mở file .IIM? Những phần mềm mở file .IIM và sửa file lỗi. Convert N/A IIM file sang định dạng khác.

.IIM File Extension

   
File name IIM File
File Type iMacro Macro File
Nhà phát triển iOpus
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (35 Bình chọn)

File .IIM là file gì?

IIM là Executable Files - iMacro Macro File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi iOpus.

vĩ mô thực thi được tạo ra với iMacro, một chương trình tự động hóa Internet; có thể chứa nhiều lệnh có thể được chạy theo thứ tự; được sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ Internet thông thường.

What is a IIM file?

Executable macro created with iMacro, an Internet automation program; may contain multiple commands that can be run in sequence; used for automating common Internet tasks.

Cách mở .IIM file

Để mở file .IIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IIM do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox with iMacros add-on
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • iMacros Browser
  • iMacros Version
  • Internet Macros
  • Internet Macros

Chuyển đổi file .IIM

File .IIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *