IMOVIELIBRARY File

? Cách mở file .IMOVIELIBRARY? Những phần mềm mở file .IMOVIELIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A IMOVIELIBRARY file sang định dạng khác.

.IMOVIELIBRARY File Extension

   
File name IMOVIELIBRARY File
File Type iMovie Library File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .IMOVIELIBRARY là file gì?

IMOVIELIBRARY là Video Files - iMovie Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư viện lưu trữ tạo ra và được sử dụng bởi iMovie 10 và sau đó, chỉnh sửa video ứng dụng; chứa các tập tin tạo nên thư viện iMovie của người dùng, trong đó bao gồm các thư mục ngày với các file và thư mục IMOVIEEVENT phương tiện truyền thông với nội dung dự án.

What is a IMOVIELIBRARY file?

Library archive created and used by iMovie 10 and later, a video editing application; contains files that make up a user's iMovie library, which includes dated folders with IMOVIEEVENT files and media folders with project contents.

Cách mở .IMOVIELIBRARY file

Để mở file .IMOVIELIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMOVIELIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMOVIELIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMOVIELIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Apple iMovie 10

Chuyển đổi file .IMOVIELIBRARY

File .IMOVIELIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *