IMOVIELIBRARY File

IMOVIELIBRARY là Video Files - iMovie Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.IMOVIELIBRARY File Extension

   
File name IMOVIELIBRARY File
File Type iMovie Library File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .IMOVIELIBRARY là file gì?

IMOVIELIBRARY là Video Files - iMovie Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư viện lưu trữ tạo ra và được sử dụng bởi iMovie 10 và sau đó, chỉnh sửa video ứng dụng; chứa các tập tin tạo nên thư viện iMovie của người dùng, trong đó bao gồm các thư mục ngày với các file và thư mục IMOVIEEVENT phương tiện truyền thông với nội dung dự án.

What is a IMOVIELIBRARY file?

Library archive created and used by iMovie 10 and later, a video editing application; contains files that make up a user's iMovie library, which includes dated folders with IMOVIEEVENT files and media folders with project contents.

Phần mềm mở file .IMOVIELIBRARY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMOVIELIBRARY do filegi.com tổng hợp.

  • Apple iMovie 10

Chuyển đổi file .IMOVIELIBRARY

           

File .IMOVIELIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *