IMOVIEMOBILE File

? Cách mở file .IMOVIEMOBILE? Những phần mềm mở file .IMOVIEMOBILE và sửa file lỗi. Convert N/A IMOVIEMOBILE file sang định dạng khác.

.IMOVIEMOBILE File Extension

   
File name IMOVIEMOBILE File
File Type iOS iMovie Project File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IMOVIEMOBILE là file gì?

IMOVIEMOBILE là Video Files - iOS iMovie Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

hồ sơ dự án tạo ra và sử dụng bởi các phiên bản di động của iMovie, một ứng dụng chỉnh sửa video cho iOS; chứa một dự án iMovie, tương tự như các tập tin .rcproject; bao gồm các mốc thời gian dự án, hiệu ứng, hiệu ứng chuyển tiếp, âm thanh, và các thiết lập dự án khác.

What is a IMOVIEMOBILE file?

Project file created and used by the mobile version of iMovie, a video editing application for iOS; contains an iMovie project, similar to the .RCPROJECT file; includes the project timeline, effects, transitions, audio tracks, and other project settings.

Cách mở .IMOVIEMOBILE file

Để mở file .IMOVIEMOBILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMOVIEMOBILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMOVIEMOBILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMOVIEMOBILE do người dùng đóng góp.

  • Apple iMovie
  • Apple iMovie 10
  • Apple iMovie 10

Chuyển đổi file .IMOVIEMOBILE

File .IMOVIEMOBILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *