INPROGRESS File

? Cách mở file .INPROGRESS? Những phần mềm mở file .INPROGRESS và sửa file lỗi. Convert Binary INPROGRESS file sang định dạng khác.

.INPROGRESS File Extension

   
File name INPROGRESS File
File Type Time Machine Backup Progress File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .INPROGRESS là file gì?

INPROGRESS là Backup Files - Time Machine Backup Progress File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Time Machine, các chương trình sao lưu mặc định kèm theo Mac OS X 10.5 trở lên; cửa hàng tiến độ sao lưu các tập tin như họ đang được sao lưu và được lấy ra khi quá trình sao lưu hoàn tất.

What is a INPROGRESS file?

Backup file created by Time Machine, the default backup program included with Mac OS X 10.5 and later; stores the backup progress of files as they're being backed up and is removed when the backup process is complete.

Cách mở .INPROGRESS file

Để mở file .INPROGRESS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INPROGRESS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INPROGRESS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INPROGRESS do người dùng đóng góp.

  • Apple Time Machine

Chuyển đổi file .INPROGRESS

File .INPROGRESS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *