INSV File

? Cách mở file .INSV? Những phần mềm mở file .INSV và sửa file lỗi. Convert Binary INSV file sang định dạng khác.

.INSV File Extension

   
File name INSV File
File Type Insta360 Panoramic Video
Nhà phát triển Insta360
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .INSV là file gì?

INSV là Video Files - Insta360 Panoramic Video, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Insta360.

tập tin một INSV chứa video toàn cảnh được lưu trong định dạng Insta360 INSV. Nó lưu trữ hình chụp bằng một máy ảnh Insta360, được sử dụng để ghi lại 360 độ video và hình ảnh. file INSV thường được sử dụng bởi nhà quay phim và những người đam mê thể thao mạo hiểm.

What is a INSV file?

An INSV file contains panoramic video saved in the Insta360 INSV format. It stores video captured by an Insta360 camera, which is used to record 360-degree video and images. INSV files are typically used by videographers and extreme sports enthusiasts.

Cách mở .INSV file

Để mở file .INSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INSV do người dùng đóng góp.

  • Insta360 Player
  • Insta360 Studio
  • Insta360 Studio
  • Insta360 Studio 2019

Chuyển đổi file .INSV

File .INSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *