INT File

? Cách mở file .INT? Những phần mềm mở file .INT và sửa file lỗi. Convert Binary INT file sang định dạng khác.

.INT File Extension

   
File name INT File
File Type 1SGI Integer Image
Nhà phát triển Silicon Graphics
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (15 Bình chọn)

File .INT là file gì?

INT là Raster Image Files - 1SGI Integer Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Silicon Graphics.

định dạng đen trắng (đơn sắc) hình ảnh cơ bản được phát triển bởi Silicon Graphics; lưu trữ dữ liệu hình ảnh sử dụng số nguyên đại diện cho nội dung của từng pixel.

What is a INT file?

Basic black and white (monochrome) image format developed by Silicon Graphics; stores image data using integers that represent the contents of each pixel.

Cách mở .INT file

Để mở file .INT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INT do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • XnView
  • SAP VEViewer
  • SAP VEViewer

Chuyển đổi file .INT

File .INT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *