IPALIAS File

? Cách mở file .IPALIAS? Những phần mềm mở file .IPALIAS và sửa file lỗi. Convert N/A IPALIAS file sang định dạng khác.

.IPALIAS File Extension

   
File name IPALIAS File
File Type iPhoto Alias File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .IPALIAS là file gì?

IPALIAS là Data Files - iPhoto Alias File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Tập tin được tạo ra bởi iPhoto, một trình biên tập ảnh và tổ chức; tạo ra để hỗ trợ các ứng dụng lớn tuổi, bên thứ 3, hoặc không cập nhật để liên kết đến tập tin ảnh gốc; ẩn trong thư viện iPhoto; không có nghĩa là để được mở bởi người sử dụng và không nên bị xóa.

What is a IPALIAS file?

File created by iPhoto, a photo editor and organizer; created to assist applications that are older, 3rd party, or non-updated to link to the original photo file; hidden in the iPhoto library; not meant to be opened by the user and should not be deleted.

Cách mở .IPALIAS file

Để mở file .IPALIAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPALIAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPALIAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPALIAS do người dùng đóng góp.

  • Apple iPhoto 9.6

Chuyển đổi file .IPALIAS

File .IPALIAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *