IPCH File

? Cách mở file .IPCH? Những phần mềm mở file .IPCH và sửa file lỗi. Convert Binary IPCH file sang định dạng khác.

.IPCH File Extension

   
File name IPCH File
File Type Intellisense Precompiled Header File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .IPCH là file gì?

IPCH là Developer Files - Intellisense Precompiled Header File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi Microsoft Visual C ++, một IDE sử dụng cho Windows C ++ lập trình; chứa thông tin tiêu đề biên dịch sẵn được sử dụng bởi Intellisense, của Microsoft mô-đun hỗ trợ mã được sử dụng cho mã gián tiếp, tài liệu và tự động hoàn trong khi mã nguồn các loại lập trình viên.

What is a IPCH file?

Developer file used by Microsoft Visual C++, an IDE used for Windows C++ programming; contains precompiled header information used by Intellisense, Microsoft's code assistance module used for code hinting, documentation, and autocompletion while the programmer types source code.

Cách mở .IPCH file

Để mở file .IPCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPCH do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .IPCH

File .IPCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *