IPF File

? Cách mở file .IPF? Những phần mềm mở file .IPF và sửa file lỗi. Convert N/A IPF file sang định dạng khác.

.IPF File Extension

   
File name IPF File
File Type 1Interchangeable Preservation File
Nhà phát triển SPS
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .IPF là file gì?

IPF là Disk Image Files - 1Interchangeable Preservation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SPS.

định dạng bảo quản sử dụng để bảo vệ nội dung của đĩa mềm Amiga; định dạng giống với .IFF (Interchangeable File Format) được sử dụng trên các hệ thống Amiga; phát triển bởi Bảo quản Society phần mềm (SPS) như một phương tiện lưu trữ và lưu trữ trò chơi Amiga và các chương trình được phát triển không còn.

What is a IPF file?

Preservation format used to preserve the content of Amiga floppy disks; formatted similarly to the .IFF (Interchangeable File Format) used on Amiga systems; developed by the Software Preservation Society (SPS) as a means of saving and archiving Amiga games and programs that are no longer developed.

Cách mở .IPF file

Để mở file .IPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPF do người dùng đóng góp.

  • WinUAE
  • Xilinx ISE
  • Xilinx ISE
  • Corel Visual Intelligence
  • Amiga Forever
  • Visokio Omniscope
  • Visokio Omniscope

Chuyển đổi file .IPF

File .IPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *