IPG File

IPG là Compressed Files - iPod Game File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Apple.

.IPG File Extension

   
File name IPG File
File Type iPod Game File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .IPG là file gì?

IPG là Compressed Files - iPod Game File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Apple.

Installer gói cho một trò chơi video iPod có trụ sở; chứa các tập tin cài đặt trong một kho lưu trữ ZIP nén; có thể được cài đặt trên một chiếc iPod sử dụng Apple iTunes.

What is a IPG file?

Installer package for an iPod-based video game; contains installation files in a compressed .ZIP archive; can be installed on an iPod using Apple iTunes.

Phần mềm mở file .IPG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPG do filegi.com tổng hợp.

  • iTunes
  • giam209
  • giam209
  • Ez-MailChecker
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • RayV-MIM
  • RayV-MIM

Chuyển đổi file .IPG

           

File .IPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *