IPR File

? Cách mở file .IPR? Những phần mềm mở file .IPR và sửa file lỗi. Convert Binary IPR file sang định dạng khác.

.IPR File Extension

   
File name IPR File
File Type 1InstallShield Professional Project File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .IPR là file gì?

IPR là Developer Files - 1InstallShield Professional Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi InstallShield Professional, một chương trình được sử dụng để tạo ra các gói cài đặt InstallScript dựa trên; chứa thông tin dự án, bao gồm cài đặt, cấu trúc thư mục, kịch bản, và các thiết lập hộp thoại cài đặt.

What is a IPR file?

Project file created by InstallShield Professional, a program used for creating InstallScript-based installation packages; contains project information, including settings, directory structures, scripts, and installer dialog settings.

Cách mở .IPR file

Để mở file .IPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPR do người dùng đóng góp.

  • Flexera InstallShield
  • IntelliJ IDEA Community Edition
  • IntelliJ IDEA Community Edition
  • Igor Pro
  • IntelliJ IDEA
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .IPR

File .IPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *