IPR File

IPR là Developer Files - 1InstallShield Professional Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

.IPR File Extension

   
File name IPR File
File Type 1InstallShield Professional Project File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .IPR là file gì?

IPR là Developer Files - 1InstallShield Professional Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi InstallShield Professional, một chương trình được sử dụng để tạo ra các gói cài đặt InstallScript dựa trên; chứa thông tin dự án, bao gồm cài đặt, cấu trúc thư mục, kịch bản, và các thiết lập hộp thoại cài đặt.

What is a IPR file?

Project file created by InstallShield Professional, a program used for creating InstallScript-based installation packages; contains project information, including settings, directory structures, scripts, and installer dialog settings.

Phần mềm mở file .IPR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPR do filegi.com tổng hợp.

  • Flexera InstallShield
  • IntelliJ IDEA Community Edition
  • IntelliJ IDEA Community Edition
  • Igor Pro
  • IntelliJ IDEA
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .IPR

           

File .IPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *