IPTHEME File

IPTHEME là System Files - IconPackager Raw Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Stardock.

.IPTHEME File Extension

   
File name IPTHEME File
File Type IconPackager Raw Theme File
Nhà phát triển Stardock
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IPTHEME là file gì?

IPTHEME là System Files - IconPackager Raw Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Stardock.

Nộp được sử dụng bởi IconPackager, một chương trình cho phép người dùng tạo ra các biểu tượng Windows; chứa các thiết lập cho một sắc thái biểu tượng, bao gồm bản đồ mà các biểu tượng đóng gói để mà Windows biểu tượng; sử dụng để tiết kiệm và chủ đề tải IconPackager.

What is a IPTHEME file?

File used by IconPackager, a program that allows users to create Windows icons; contains settings for an icon theme, including which packaged icons map to which Windows icons; used to save and load IconPackager themes.

Phần mềm mở file .IPTHEME

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPTHEME do filegi.com tổng hợp.

  • Stardock IconPackager
  • ZipZag Archiver
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .IPTHEME

           

File .IPTHEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *