IPX File

? Cách mở file .IPX? Những phần mềm mở file .IPX và sửa file lỗi. Convert Binary IPX file sang định dạng khác.

.IPX File Extension

   
File name IPX File
File Type IPIX Image
Nhà phát triển Minds-Eye-View
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IPX là file gì?

IPX là Raster Image Files - IPIX Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Minds-Eye-View.

file ảnh được tạo ra bởi các công cụ IPIX ảnh authoring, được sử dụng để tạo ra hình ảnh 360 độ; chứa đầy đủ 360 độ, toàn môi trường vẫn còn bức ảnh hoặc vẽ đã được khâu lại với nhau từ nhiều hình ảnh; cửa hàng cài đặt cho kịch bản, panning, zoom, và phong trào.

What is a IPX file?

Image file created by IPIX image authoring tools, which are used to create 360 degree images; contains a full-360 degree, full-environment still photograph or rendering that has been stitched together from multiple images; stores settings for scripting, panning, zooming, and movement.

Cách mở .IPX file

Để mở file .IPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPX do người dùng đóng góp.

  • Minds-Eye-View IPIX Interactive Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BS Picture
  • DstmpExplorer Standard Edition
  • Interactive Pictures Corp. IPIX Viewer
  • Interactive Pictures Corp. IPIX Viewer

Chuyển đổi file .IPX

File .IPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *