IPYNB File

? Cách mở file .IPYNB? Những phần mềm mở file .IPYNB và sửa file lỗi. Convert Text IPYNB file sang định dạng khác.

.IPYNB File Extension

   
File name IPYNB File
File Type Jupyter Notebook
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (70 Bình chọn)

File .IPYNB là file gì?

IPYNB là Settings Files - Jupyter Notebook, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một IPYNB là một tài liệu máy tính xách tay sử dụng bởi Jupyter Máy tính xách tay, một môi trường tính toán tương tác được thiết kế để giúp các nhà khoa học làm việc với ngôn ngữ Python và dữ liệu của họ. Nó chứa tất cả các nội dung so với phiên ứng dụng Notebook web Jupyter, trong đó bao gồm các đầu vào và đầu ra của tính toán, toán học, hình ảnh và văn bản giải thích. file IPYNB có thể được xuất khẩu sang .HTML, .PDF, reStructuredText, và các định dạng LaTeX.

What is a IPYNB file?

An IPYNB file is a notebook document used by Jupyter Notebook, an interactive computational environment designed to help scientists work with the Python language and their data. It contains all the content from the Jupyter Notebook web application session, which includes the inputs and outputs of computations, mathematics, images, and explanatory text. IPYNB files can be exported to .HTML, .PDF, reStructuredText, and LaTeX formats.

Cách mở .IPYNB file

Để mở file .IPYNB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPYNB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPYNB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPYNB do người dùng đóng góp.

  • Jupyter Notebook Viewer
  • Jupyter Notebook
  • Jupyter Notebook
  • Package Manager
  • IPython

Chuyển đổi file .IPYNB

File .IPYNB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *