ISE File

? Cách mở file .ISE? Những phần mềm mở file .ISE và sửa file lỗi. Convert Binary ISE file sang định dạng khác.

.ISE File Extension

   
File name ISE File
File Type 1InstallShield Express Project File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .ISE là file gì?

ISE là Developer Files - 1InstallShield Express Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi InstallShield Express, một chương trình cho phép người dùng tạo các trình cài đặt Windows; chứa các thiết lập dự án và mã, bao gồm tên tập tin cài đặt, vị trí mục tiêu, và các thiết lập hộp thoại; sử dụng để xây dựng một gói cài đặt.

What is a ISE file?

Project file created by InstallShield Express, a program that allows users to create Windows installers; contains project settings and code, including installation file names, target locations, and dialog settings; used to build an installation package.

Cách mở .ISE file

Để mở file .ISE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISE do người dùng đóng góp.

  • Flexera InstallShield
  • Project Navigator
  • Project Navigator
  • OPTPiX imesta for Mobile & Social
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ISE

File .ISE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *