ISH1 File

? Cách mở file .ISH1? Những phần mềm mở file .ISH1 và sửa file lỗi. Convert Binary ISH1 file sang định dạng khác.

.ISH1 File Extension

   
File name ISH1 File
File Type Animation-ish Wiggledoodle-ish Document
Nhà phát triển FableVision
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ISH1 là file gì?

ISH1 là Data Files - Animation-ish Wiggledoodle-ish Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FableVision.

Vẽ doodle, hoặc "Wiggledoodle-ish," được tạo ra bởi Animation-ish, một bản vẽ và hình ảnh động chương trình giáo dục; chứa một chuỗi các ba khung vẽ, mỗi trong số đó có thể lưu trữ nét cọ và lấp đầy màu sắc; có thể được hoạt hình trong phần mềm sau khi khung được rút ra.

What is a ISH1 file?

Drawing doodle, or "Wiggledoodle-ish," created by Animation-ish, an educational drawing and animation program; contains a sequence of three drawing frames, each of which can store brush strokes and color fills; can be animated in the software after the frames are drawn.

Cách mở .ISH1 file

Để mở file .ISH1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISH1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISH1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISH1 do người dùng đóng góp.

  • FableVision Animation-ish
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Animation-ish

Chuyển đổi file .ISH1

File .ISH1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *