ISH2 File

? Cách mở file .ISH2? Những phần mềm mở file .ISH2 và sửa file lỗi. Convert Binary ISH2 file sang định dạng khác.

.ISH2 File Extension

   
File name ISH2 File
File Type Animation-ish FlipBook-ish Document
Nhà phát triển FableVision
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ISH2 là file gì?

ISH2 là Data Files - Animation-ish FlipBook-ish Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FableVision.

FlipBook, hoặc "FlipBook-ish", tài liệu được tạo ra bởi Animation-ish, một ứng dụng vẽ sáng tạo; chứa một chuỗi các khung hình, được vẽ bởi người sử dụng; có thể được hoạt hình trong phần mềm ở nhiều tốc độ.

What is a ISH2 file?

Flipbook, or "Flipbook-ish," document created by Animation-ish, a drawing creativity application; contains a sequence of frames, which are drawn by the user; can be animated in the software at multiple speeds.

Cách mở .ISH2 file

Để mở file .ISH2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISH2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISH2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISH2 do người dùng đóng góp.

  • FableVision Animation-ish
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Animation-ish

Chuyển đổi file .ISH2

File .ISH2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *