ISH3 File

? Cách mở file .ISH3? Những phần mềm mở file .ISH3 và sửa file lỗi. Convert Binary ISH3 file sang định dạng khác.

.ISH3 File Extension

   
File name ISH3 File
File Type Animation-ish Advanced-ish Document
Nhà phát triển FableVision
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ISH3 là file gì?

ISH3 là Data Files - Animation-ish Advanced-ish Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FableVision.

chuỗi nâng cao bản vẽ, hoặc "Advanced-ish," được tạo ra bởi Animation-ish, một ứng dụng vẽ sáng tạo cho K-12 sinh viên; lưu trữ một chuỗi các khung hình được vẽ bởi học sinh; sử dụng để lưu trữ các ý tưởng tư duy sáng tạo và trình bày chúng.

What is a ISH3 file?

Advanced drawing sequence, or "Advanced-ish," created by Animation-ish, a creative drawing application for K-12 students; stores a sequence of frames drawn by the student; used for storing creative thinking ideas and presenting them.

Cách mở .ISH3 file

Để mở file .ISH3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISH3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISH3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISH3 do người dùng đóng góp.

  • FableVision Animation-ish
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Animation-ish

Chuyển đổi file .ISH3

File .ISH3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *