ISM File

? Cách mở file .ISM? Những phần mềm mở file .ISM và sửa file lỗi. Convert XML ISM file sang định dạng khác.

.ISM File Extension

   
File name ISM File
File Type 1InstallShield Project File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .ISM là file gì?

ISM là Developer Files - 1InstallShield Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Flexera Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi InstallShield, một chương trình dùng để tạo ra các trình cài đặt Windows; chứa tất cả các thiết lập dự án và mã, bao gồm cả cấu trúc thư mục, tên file, kịch bản tùy chỉnh, và các thiết lập hộp thoại cài đặt; sử dụng để xây dựng một gói cài đặt.

What is a ISM file?

Project file created by InstallShield, a program used to create Windows installers; contains all project settings and code, including directory structures, file names, custom scripts, and installer dialog settings; used to build an installation package.

Cách mở .ISM file

Để mở file .ISM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISM do người dùng đóng góp.

  • Flexera InstallShield
  • Native Instruments Reaktor5
  • Native Instruments Reaktor5
  • RikCAD
  • Stuffit Expander
  • SIMEditor
  • SIMEditor

Chuyển đổi file .ISM

File .ISM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *