IT File

? Cách mở file .IT? Những phần mềm mở file .IT và sửa file lỗi. Convert N/A IT file sang định dạng khác.

.IT File Extension

   
File name IT File
File Type Impulse Tracker Module
Nhà phát triển Jeffrey Lim
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (20 Bình chọn)

File .IT là file gì?

IT là Audio Files - Impulse Tracker Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jeffrey Lim.

Âm nhạc mô-đun tạo ra bởi Impulse Tracker, một chương trình theo dõi âm thanh; chứa một chuỗi các ghi chú, hoặc mô hình, mà chơi mẫu âm thanh trở lại mà cũng được lưu trữ trong các tập tin; tương tự như một tập tin .S3M, nhưng hỗ trợ nhiều dữ liệu hơn mỗi mẫu và mẫu chất lượng cao hơn.

What is a IT file?

Music module created by Impulse Tracker, an audio tracking program; contains a sequences of notes, or patterns, that play back sound samples which are also stored in the file; similar to an .S3M file, but supports more data per pattern and higher quality samples.

Cách mở .IT file

Để mở file .IT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IT do người dùng đóng góp.

 • ModPlug Player
 • VideoLAN VLC media player
 • VideoLAN VLC media player
 • AIMP
 • Schism Tracker
 • MikMod
 • MikMod
 • CocoModX
 • XimpleMOD
 • Impulse Tracker
 • Nullsoft Winamp

Chuyển đổi file .IT

File .IT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *