IT File

IT là Audio Files - Impulse Tracker Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jeffrey Lim.

.IT File Extension

   
File name IT File
File Type Impulse Tracker Module
Nhà phát triển Jeffrey Lim
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (20 Bình chọn)

File .IT là file gì?

IT là Audio Files - Impulse Tracker Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jeffrey Lim.

Âm nhạc mô-đun tạo ra bởi Impulse Tracker, một chương trình theo dõi âm thanh; chứa một chuỗi các ghi chú, hoặc mô hình, mà chơi mẫu âm thanh trở lại mà cũng được lưu trữ trong các tập tin; tương tự như một tập tin .S3M, nhưng hỗ trợ nhiều dữ liệu hơn mỗi mẫu và mẫu chất lượng cao hơn.

What is a IT file?

Music module created by Impulse Tracker, an audio tracking program; contains a sequences of notes, or patterns, that play back sound samples which are also stored in the file; similar to an .S3M file, but supports more data per pattern and higher quality samples.

Phần mềm mở file .IT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IT do filegi.com tổng hợp.

 • ModPlug Player
 • VideoLAN VLC media player
 • VideoLAN VLC media player
 • AIMP
 • Schism Tracker
 • MikMod
 • MikMod
 • CocoModX
 • XimpleMOD
 • Impulse Tracker
 • Nullsoft Winamp

Chuyển đổi file .IT

           

File .IT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *