ITDB File

ITDB là Database Files - iTunes Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.ITDB File Extension

   
File name ITDB File
File Type iTunes Database File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (32 Bình chọn)

File .ITDB là file gì?

ITDB là Database Files - iTunes Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Chứa thông tin về bài hát và các tập tin âm thanh khác được lưu trữ trong một thư viện iTunes; các tập tin "iTunes Library Extras.itdb" và "iTunes Library Genius.itdb" được lưu trong thư mục iTunes cùng với iTunes thư viện file.

What is a ITDB file?

Contains information about songs and other audio files stored in an iTunes Library; the files "iTunes Library Extras.itdb" and "iTunes Library Genius.itdb" are stored in the iTunes folder along with the iTunes library file.

Phần mềm mở file .ITDB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITDB do filegi.com tổng hợp.

  • Apple iTunes
  • giam209
  • giam209
  • iTest
  • Ez-MailChecker
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • LhaForge Ver.1.6.2

Chuyển đổi file .ITDB

           

File .ITDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *