ITR File

ITR là Game Files - Icy Tower Replay File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Muskedunder Interactive.

.ITR File Extension

   
File name ITR File
File Type Icy Tower Replay File
Nhà phát triển Muskedunder Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ITR là file gì?

ITR là Game Files - Icy Tower Replay File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Muskedunder Interactive.

tập tin trò chơi phát lại tạo ra bởi Icy Tower, một trò chơi nhảy nơi người chơi thử cho điểm cao; tiết kiệm các yếu tố đầu trò chơi và phong trào cho một mức độ mà được chơi trước đó; có thể bao gồm ý kiến ​​người chơi; được sử dụng để chia sẻ replay với bạn bè.

What is a ITR file?

Game replay file created by Icy Tower, a jumping game where players try for high scores; saves the game inputs and movements for a level that was previously played; can include player comments; used for sharing replays with friends.

Phần mềm mở file .ITR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITR do filegi.com tổng hợp.

  • Icy Tower
  • STATISTICA
  • STATISTICA
  • FileNet Desktop eForms
  • Informed
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .ITR

           

File .ITR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *