ITS File

? Cách mở file .ITS? Những phần mềm mở file .ITS và sửa file lỗi. Convert N/A ITS file sang định dạng khác.

.ITS File Extension

   
File name ITS File
File Type 1Impulse Tracker Sample
Nhà phát triển Jeffrey Lim
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .ITS là file gì?

ITS là Audio Files - 1Impulse Tracker Sample, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jeffrey Lim.

định dạng mẫu âm thanh được sử dụng bởi Impulse Tracker, một chương trình theo dõi âm thanh; được hỗ trợ bởi chương trình theo dõi khác.

What is a ITS file?

Audio sample format used by Impulse Tracker, an audio tracking program; supported by other tracking programs as well.

Cách mở .ITS file

Để mở file .ITS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITS do người dùng đóng góp.

  • WindowsR Internet Explorer
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System
  • CSS-Corporate
  • The Best Offers
  • MyFirewall
  • MyFirewall

Chuyển đổi file .ITS

File .ITS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *