ITX File

? Cách mở file .ITX? Những phần mềm mở file .ITX và sửa file lỗi. Convert N/A ITX file sang định dạng khác.

.ITX File Extension

   
File name ITX File
File Type ITX Form Template
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ITX là file gì?

ITX là Data Files - ITX Form Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Form mẫu tạo ra với FileNet eForms thiết kế; sử dụng như một điểm khởi đầu cho việc phát triển và phân phối nhiều hình thức với một cấu trúc và cách bố trí tương tự.

What is a ITX file?

Form template created with FileNet eForms Designer; used as a starting point for developing and distributing multiple forms with a similar structure and layout.

Cách mở .ITX file

Để mở file .ITX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITX do người dùng đóng góp.

  • Igor Pro
  • GPS Photo Tagger
  • GPS Photo Tagger
  • FileNet Desktop eForms
  • Media Player Classic
  • IBM Desktop eForms
  • IBM Desktop eForms

Chuyển đổi file .ITX

File .ITX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *