ITX File

ITX là Data Files - ITX Form Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

.ITX File Extension

   
File name ITX File
File Type ITX Form Template
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ITX là file gì?

ITX là Data Files - ITX Form Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Form mẫu tạo ra với FileNet eForms thiết kế; sử dụng như một điểm khởi đầu cho việc phát triển và phân phối nhiều hình thức với một cấu trúc và cách bố trí tương tự.

What is a ITX file?

Form template created with FileNet eForms Designer; used as a starting point for developing and distributing multiple forms with a similar structure and layout.

Phần mềm mở file .ITX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITX do filegi.com tổng hợp.

  • Igor Pro
  • GPS Photo Tagger
  • GPS Photo Tagger
  • FileNet Desktop eForms
  • Media Player Classic
  • IBM Desktop eForms
  • IBM Desktop eForms

Chuyển đổi file .ITX

           

File .ITX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *