IV File

? Cách mở file .IV? Những phần mềm mở file .IV và sửa file lỗi. Convert Text and Binary IV file sang định dạng khác.

.IV File Extension

   
File name IV File
File Type Open Inventor Scene Graph File
Nhà phát triển Visualization Sciences Group
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (25 Bình chọn)

File .IV là file gì?

IV là 3D Image Files - Open Inventor Scene Graph File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Visualization Sciences Group.

tập tin đồ thị trường tạo ra bởi Open Inventor, một bộ công cụ hướng đối tượng sử dụng để phát triển những cảnh 3D và hình ảnh động; lưu trong một định dạng văn bản và chứa "nút", "lĩnh vực", và kết nối của họ và tài sản; dùng để mô tả đối tượng 3D và biên dịch chúng lại với nhau thành một cảnh.

What is a IV file?

Scene graph file created by Open Inventor, an object-oriented toolkit used for developing 3D scenes and animations; saved in a text format and contains "nodes," "fields," and their connections and properties; used to describe 3D objects and to compile them together into a scene.

Cách mở .IV file

Để mở file .IV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IV do người dùng đóng góp.

  • Golden Software Voxler
  • VSG Open Inventor
  • VSG Open Inventor
  • SGI Open Inventor
  • SAP VEViewer
  • Right Hemisphere Deep View
  • Right Hemisphere Deep View

Chuyển đổi file .IV

File .IV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *