IVT File

? Cách mở file .IVT? Những phần mềm mở file .IVT và sửa file lỗi. Convert N/A IVT file sang định dạng khác.

.IVT File Extension

   
File name IVT File
File Type 1International Volleyball 2006 Data File
Nhà phát triển AddGames Italia
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .IVT là file gì?

IVT là Game Files - 1International Volleyball 2006 Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AddGames Italia.

tập tin dữ liệu trò chơi được tham chiếu bởi bóng chuyền quốc tế năm 2006, một trò chơi bóng chuyền 3D; có thể bao gồm các dữ liệu như thông tin người chơi, luật chơi, hành động, hoặc đồ họa được sử dụng bởi các trò chơi.

What is a IVT file?

Game data file referenced by International Volleyball 2006, a 3D volleyball game; may include data such as player information, game rules, actions, or graphics used by the game.

Cách mở .IVT file

Để mở file .IVT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IVT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IVT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IVT do người dùng đóng góp.

  • Professional Browser
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • IV-Navigator

Chuyển đổi file .IVT

File .IVT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *