JAC File

JAC là Encoded Files - JaStaCry Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kai Kretschmann.

.JAC File Extension

   
File name JAC File
File Type JaStaCry Encrypted File
Nhà phát triển Kai Kretschmann
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .JAC là file gì?

JAC là Encoded Files - JaStaCry Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kai Kretschmann.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi JaStaCry, một chương trình mã hóa tập tin được phát triển bởi Kai Kretschmann; chứa các file đã được bảo đảm bằng cách kết hợp khác nhau lẩn trốn, sáp nhập, và ngăn xếp crypto.

What is a JAC file?

Encrypted file created by JaStaCry, a file encryption program developed by Kai Kretschmann; contains files that have been secured by combining different hiding, merging, and crypto stacks.

Phần mềm mở file .JAC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JAC do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .JAC

           

File .JAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *