JBIG File

? Cách mở file .JBIG? Những phần mềm mở file .JBIG và sửa file lỗi. Convert Binary JBIG file sang định dạng khác.

.JBIG File Extension

   
File name JBIG File
File Type Joint Bi-level Image Group File
Nhà phát triển Joint Bi-level Image Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .JBIG là file gì?

JBIG là Raster Image Files - Joint Bi-level Image Group File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Joint Bi-level Image Group.

hình ảnh bitonal tạo ra trong định dạng JBIG; cửa hàng một màu đen và trắng (1-bit) raster đồ họa sử dụng nén lossless; nén với tỷ lệ cao hơn so với 4 thuật toán CCITT Group; thường được sử dụng cho truyền fax.

What is a JBIG file?

Bitonal image created in the JBIG format; stores a black and white (1-bit) raster graphic using lossless compression; compresses at a higher ratio than the CCITT Group 4 algorithm; commonly used for fax transmissions.

Cách mở .JBIG file

Để mở file .JBIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JBIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JBIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JBIG do người dùng đóng góp.

  • ToyViewer
  • Newera Graphics Converter Pro
  • Newera Graphics Converter Pro
  • XnView MP
  • 3D Photo Browser
  • 3DBrowser
  • 3DBrowser

Chuyển đổi file .JBIG

File .JBIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *