JBIG2 File

? Cách mở file .JBIG2? Những phần mềm mở file .JBIG2 và sửa file lỗi. Convert Binary JBIG2 file sang định dạng khác.

.JBIG2 File Extension

   
File name JBIG2 File
File Type JBIG2
Nhà phát triển Joint Bi-level Image Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .JBIG2 là file gì?

JBIG2 là Raster Image Files - JBIG2, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Joint Bi-level Image Group.

hình ảnh bitonal lưu trong Nhóm 2 định dạng (JBIG2) phần Bi cấp hình ảnh; lưu trữ các hình ảnh sử dụng màu đen và trắng với 1 bit trên mỗi điểm ảnh; có thể được lossy hay lossless; cho phép nén lớn hơn 4 thuật toán CCITT Fax Nhóm; thường được sử dụng cho hình ảnh quét và fax; thay thế các đặc điểm kỹ thuật .JBIG trước.

What is a JBIG2 file?

Bitonal image saved in the Joint Bi-level Image Group 2 (JBIG2) format; store the image using black and white with 1 bit per pixel; may be lossy or lossless; enables greater compression than the CCITT Fax Group 4 algorithm; often used for scanned images and faxes; replaces the previous .JBIG specification.

Cách mở .JBIG2 file

Để mở file .JBIG2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JBIG2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JBIG2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JBIG2 do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • Nuance OmniPage Ultimate
  • Nuance OmniPage Ultimate
  • Orpalis PaperScan
  • Newera Graphics Converter Pro

Chuyển đổi file .JBIG2

File .JBIG2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *