JCLIC File

? Cách mở file .JCLIC? Những phần mềm mở file .JCLIC và sửa file lỗi. Convert Text JCLIC file sang định dạng khác.

.JCLIC File Extension

   
File name JCLIC File
File Type JClic Project File
Nhà phát triển JClic
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .JCLIC là file gì?

JCLIC là Data Files - JClic Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi JClic.

Tập tin được tạo ra bởi JClic, một chương trình Java được sử dụng để phát triển trò chơi nhỏ trong môi trường giáo dục; tiết kiệm một hoặc nhiều "hoạt động", mà là câu đố, câu đố, hoặc trò chơi nhỏ khác; lưu trong một định dạng XML và lưu trữ các bố trí của mỗi màn hình hoạt động cũng như những sự kiện được kích hoạt dựa trên người dùng nhập vào.

What is a JCLIC file?

File created by JClic, a Java program used for developing small games in educational environments; saves one or more "activities" which are puzzles, quizzes, or other small games; saved in an XML format and stores the layout of each activity screen as well as the events that are triggered based on user input.

Cách mở .JCLIC file

Để mở file .JCLIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JCLIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JCLIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JCLIC do người dùng đóng góp.

  • JClic

Chuyển đổi file .JCLIC

File .JCLIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *