JCP File

? Cách mở file .JCP? Những phần mềm mở file .JCP và sửa file lỗi. Convert XML JCP file sang định dạng khác.

.JCP File Extension

   
File name JCP File
File Type JCreator Project File
Nhà phát triển Xinox Software
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .JCP là file gì?

JCP là Developer Files - JCreator Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Xinox Software.

dự án phát triển Java được tạo ra bởi JCreator, một IDE Java; lưu một danh sách tài liệu tham khảo các tập tin mã nguồn cho dự án, cũng như thiết lập dự án và bất kỳ phụ thuộc khác; có thể được biên dịch vào một chương trình Java khi hoàn tất.

What is a JCP file?

Java development project created by JCreator, a Java IDE; saves a list of references to source code files for the project, as well as project settings and any other dependencies; can be compiled into a Java program when complete.

Cách mở .JCP file

Để mở file .JCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JCP do người dùng đóng góp.

  • Xinox JCreator
  • Xinox Software JCreator
  • Xinox Software JCreator
  • X'Pert HighScore
  • Jesusonic Package Creator

Chuyển đổi file .JCP

File .JCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *