JCW File

? Cách mở file .JCW? Những phần mềm mở file .JCW và sửa file lỗi. Convert N/A JCW file sang định dạng khác.

.JCW File Extension

   
File name JCW File
File Type JCross File
Nhà phát triển Half-Baked Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .JCW là file gì?

JCW là Misc Files - JCross File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Half-Baked Software.

Câu đố ô chữ được tạo ra bởi Hot Potatoes, một chương trình dùng để tạo ra các câu đố trực tuyến; chứa một hoạt động câu đố ô chữ và manh mối để giúp người sử dụng.

What is a JCW file?

Crossword puzzle created by Hot Potatoes, a program used to create online quizzes; contains a crossword puzzle activity and clues to help the user.

Cách mở .JCW file

Để mở file .JCW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JCW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JCW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JCW do người dùng đóng góp.

  • Half-Baked Hot Potatoes
  • Xinox Software JCreator
  • Xinox Software JCreator
  • HotPotatoes v
  • Hot Potatoes

Chuyển đổi file .JCW

File .JCW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *