JDC File

? Cách mở file .JDC? Những phần mềm mở file .JDC và sửa file lỗi. Convert Binary JDC file sang định dạng khác.

.JDC File Extension

   
File name JDC File
File Type JDownloader Links File
Nhà phát triển The JDownloader Team
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .JDC là file gì?

JDC là Backup Files - JDownloader Links File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The JDownloader Team.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi JDownlaoder, một chương trình Java dựa trên sử dụng để quản lý các download Internet; chứa một tập hợp các liên kết đã được sử dụng để tải các file; được sử dụng để sao lưu các địa điểm download để họ có thể được chuyển sang một hệ thống khác hoặc được thu hồi trong trường hợp dữ liệu bị mất.

What is a JDC file?

Backup file created by JDownlaoder, a Java-based program used to manage Internet downloads; contains a collection of links that were used for downloading files; used for backing up download locations so they can be transferred to another system or recovered in the case of lost data.

Cách mở .JDC file

Để mở file .JDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JDC do người dùng đóng góp.

  • JDownloader
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional
  • Prysmian JDC
  • MasterClips MediaPaq Browser
  • Plugin Antirecaptcha
  • Plugin Antirecaptcha

Chuyển đổi file .JDC

File .JDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *