JDP File

? Cách mở file .JDP? Những phần mềm mở file .JDP và sửa file lỗi. Convert Text JDP file sang định dạng khác.

.JDP File Extension

   
File name JDP File
File Type BlackBerry JDE Application Project
Nhà phát triển BlackBerry
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .JDP là file gì?

JDP là Developer Files - BlackBerry JDE Application Project, dưới định dạng Text được phát triển bởi BlackBerry.

tập tin Một JDP là một dự án tạo ra bởi BlackBerry Java Development Environment (JDE) và BlackBerry JDE plug-in cho Eclipse, được sử dụng để tạo ra và thử nghiệm các ứng dụng Java cho điện thoại thông minh BlackBerry. Nó chứa thông tin về cách JDE nên xây dựng các ứng dụng BlackBerry bao gồm cả các tập tin tài nguyên cần thiết cho việc xây dựng. JDP còn cả các file chứa thuộc tính dự án, chẳng hạn như các loại ứng dụng.

What is a JDP file?

A JDP file is a project created by BlackBerry Java Development Environment (JDE) and the BlackBerry JDE plug-in for Eclipse, which are used to create and test Java apps for BlackBerry smartphones. It contains information on how JDE should build the BlackBerry application including the resource files needed for the build. JDP files also contain project properties, such as the application type.

Cách mở .JDP file

Để mở file .JDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JDP do người dùng đóng góp.

  • BlackBerry Plug-in for Eclipse
  • BlackBerry JDE
  • BlackBerry JDE

Chuyển đổi file .JDP

File .JDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *