JDR File

? Cách mở file .JDR? Những phần mềm mở file .JDR và sửa file lỗi. Convert N/A JDR file sang định dạng khác.

.JDR File Extension

   
File name JDR File
File Type IROAD Dash Cam Video File
Nhà phát triển JAEWONCNC
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .JDR là file gì?

JDR là Video Files - IROAD Dash Cam Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JAEWONCNC.

tập tin Một JDR chứa video ghi lại bởi một camera IROAD dấu gạch ngang. Nó được lưu trong định dạng JDR độc quyền và chỉ có thể được chơi bởi người xem PC, được bao gồm với việc mua máy ảnh IROAD dấu gạch ngang, và các ứng dụng di động IROAD dành cho Android và iOS. file JDR đã được giới thiệu với sự ra đời của máy ảnh IROAD V9.

What is a JDR file?

A JDR file contains video recorded by an IROAD dash camera. It is saved in the proprietary JDR format and can only be played by PC viewer, which is included with the purchase of IROAD dash cameras, and the IROAD mobile app for Android and iOS. JDR files were introduced with the release of IROAD V9 cameras.

Cách mở .JDR file

Để mở file .JDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JDR do người dùng đóng góp.

  • IROAD
  • IROAD WiFi PC viewer
  • IROAD WiFi PC viewer
  • BOHARA_HD
  • Classic Limited
  • JANUS_HD
  • JANUS_HD

Chuyển đổi file .JDR

File .JDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *