JED File

? Cách mở file .JED? Những phần mềm mở file .JED và sửa file lỗi. Convert N/A JED file sang định dạng khác.

.JED File Extension

   
File name JED File
File Type Xilinx JEDEC Programming File
Nhà phát triển Xilinx
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .JED là file gì?

JED là Developer Files - Xilinx JEDEC Programming File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xilinx.

Xilinx JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) hồ sơ dự án; được sử dụng để lập trình các thiết bị phần cứng máy tính, chẳng hạn như bộ vi xử lý; phải được chữ thường (.jed, không .JED) để được công nhận bởi Xilinx iMPACT.

What is a JED file?

Xilinx JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) project file; used for programming computer hardware devices, such as microprocessors; must be lowercase (.jed, not .JED) in order to be recognized by Xilinx iMPACT.

Cách mở .JED file

Để mở file .JED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JED do người dùng đóng góp.

  • Notepad++
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • sakura editor

Chuyển đổi file .JED

File .JED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *