JIC File

? Cách mở file .JIC? Những phần mềm mở file .JIC và sửa file lỗi. Convert N/A JIC file sang định dạng khác.

.JIC File Extension

   
File name JIC File
File Type 1JTAG Indirect Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .JIC là file gì?

JIC là Developer Files - 1JTAG Indirect Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin cấu hình cho phép lập trình gián tiếp của một thiết bị điện tử thông qua một JTAG (Joint Test Action Group); được sử dụng bởi phần mềm phát triển Altera.

What is a JIC file?

Configuration file that enables indirect programming of a electronic device through a JTAG (Joint Test Action Group); used by Altera development software.

Cách mở .JIC file

Để mở file .JIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JIC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Power Writer
  • Power Writer
  • Power Writer Demo

Chuyển đổi file .JIC

File .JIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *