JIF File

? Cách mở file .JIF? Những phần mềm mở file .JIF và sửa file lỗi. Convert N/A JIF file sang định dạng khác.

.JIF File Extension

   
File name JIF File
File Type JPEG Interchange Format Image
Nhà phát triển Joint Photographic Experts Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .JIF là file gì?

JIF là Raster Image Files - JPEG Interchange Format Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Joint Photographic Experts Group.

tập tin Một JIF là một đồ họa raster được lưu trong định dạng JPEG Interchange (JIF). Nó thường lưu ảnh kỹ thuật số và đồ họa web, giống như tập tin hình ảnh .JPG và .JPEG. file JIF được nén sử dụng lossy nén Joint Photographic Experts Group (JPEG) để giảm kích thước của hình ảnh.

What is a JIF file?

A JIF file is a raster graphic saved in the JPEG Interchange Format (JIF). It typically stores digital photos and web graphics, much like .JPG and .JPEG image files. JIF files are compressed using lossy Joint Photographic Experts Group (JPEG) compression to reduce the size of the image.

Cách mở .JIF file

Để mở file .JIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JIF do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • image viewer
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (

Chuyển đổi file .JIF

File .JIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *