JIS File

? Cách mở file .JIS? Những phần mềm mở file .JIS và sửa file lỗi. Convert Text JIS file sang định dạng khác.

.JIS File Extension

   
File name JIS File
File Type Japanese Industry Standard Text
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .JIS là file gì?

JIS là Text Files - Japanese Industry Standard Text, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một JIS là một file văn bản chứa các ký tự mã hóa với tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) mã hóa. Nó có thể được mã hóa với một trong những tiêu chuẩn JIS mã bộ ký tự, trong đó bao gồm JIS X 0201, 0202, 0212, và 0213, nhưng phổ biến nhất là mã hóa trong các JIS X 0208 kanji bộ ký tự.

What is a JIS file?

A JIS file is a text file that contains characters encoded with Japanese Industry Standards (JIS) encoding. It may be encoded with one of several JIS coded character sets, which includes JIS X 0201, 0202, 0212, and 0213, but is most commonly encoded in the JIS X 0208 kanji character set.

Cách mở .JIS file

Để mở file .JIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JIS do người dùng đóng góp.

  • JWPce
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • JIS
  • JavaScript Image Slider Trial
  • PoliScript Application
  • PoliScript Application

Chuyển đổi file .JIS

File .JIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *