JKB File

? Cách mở file .JKB? Những phần mềm mở file .JKB và sửa file lỗi. Convert Text JKB file sang định dạng khác.

.JKB File Extension

   
File name JKB File
File Type Jedi Knight Bot File
Nhà phát triển Raven Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .JKB là file gì?

JKB là Game Files - Jedi Knight Bot File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Raven Software.

Bot tập tin được sử dụng bởi Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, một trò chơi Star Wars cung cấp cho các Jedi lựa chọn đi theo phía ánh sáng hoặc tối; chứa dữ liệu cho nhân vật bot được điều khiển bởi máy tính; tham chiếu trong suốt trò chơi để xác định hành vi của chương trình, chẳng hạn như những thông điệp họ nói với bạn, phản xạ của họ, tính chính xác của họ, và nếu họ có thể mang theo một thanh gươm ánh sáng.

What is a JKB file?

Bot file used by Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, a Star Wars game that gives the Jedi the choice to follow the light or dark side; contains data for bots' personalities that are controlled by the computer; referenced throughout the game to determine bots' behavior, such as what messages they say to you, their reflexes, their accuracy, and if they can carry a light saber.

Cách mở .JKB file

Để mở file .JKB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JKB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JKB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JKB do người dùng đóng góp.

  • Raven Software Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Chuyển đổi file .JKB

File .JKB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *