JKM File

? Cách mở file .JKM? Những phần mềm mở file .JKM và sửa file lỗi. Convert Text JKM file sang định dạng khác.

.JKM File Extension

   
File name JKM File
File Type JAWS Key Map File
Nhà phát triển Freedom Scientific
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .JKM là file gì?

JKM là Settings Files - JAWS Key Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Freedom Scientific.

Tập tin được sử dụng bởi JAWS, một chương trình đọc màn hình cho phép văn bản để chức năng bài phát biểu trong Windows; tiết kiệm tập tổ hợp phím để hoạt động như phím nóng để tương tác với phần mềm JAWS; có thể là bản đồ chính mặc định được sử dụng bởi phần mềm hoặc một bản đồ tùy chỉnh người dùng định nghĩa then chốt.

What is a JKM file?

File used by JAWS, a screen reading program that enables text to speech functionality in Windows; saves keystroke assignments that act as hotkeys for interacting with the JAWS software; may be the default key map used by the software or a custom user-defined key map.

Cách mở .JKM file

Để mở file .JKM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JKM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JKM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JKM do người dùng đóng góp.

  • Freedom Scientific JAWS

Chuyển đổi file .JKM

File .JKM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *