JPGW File

? Cách mở file .JPGW? Những phần mềm mở file .JPGW và sửa file lỗi. Convert Text JPGW file sang định dạng khác.

.JPGW File Extension

   
File name JPGW File
File Type JPEG World File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .JPGW là file gì?

JPGW là GIS Files - JPEG World File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ESRI.

tập tin GIS được sử dụng bởi các ứng dụng GIS cho tham chiếu địa lý bản đồ raster; chứa thông tin vị trí để xác định vị trí của một hình ảnh bản đồ .JPG tương ứng trong tọa độ thế giới thực tế; cho phép hình ảnh vệ tinh được đặt một cách chính xác trên toàn cầu.

What is a JPGW file?

GIS file used by GIS applications for georeferencing raster maps; contains location information for specifying the position of a corresponding .JPG map image in actual world coordinates; enables satellite images to be placed accurately on the globe.

Cách mở .JPGW file

Để mở file .JPGW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JPGW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JPGW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JPGW do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Blue Marble Geographics Global Mapper

Chuyển đổi file .JPGW

File .JPGW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *