JPN File

? Cách mở file .JPN? Những phần mềm mở file .JPN và sửa file lỗi. Convert Text JPN file sang định dạng khác.

.JPN File Extension

   
File name JPN File
File Type Windows Japanese Noise-Word List File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (10 Bình chọn)

File .JPN là file gì?

JPN là System Files - Windows Japanese Noise-Word List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi Index Server, một dịch vụ tìm kiếm lập chỉ mục kèm với hệ điều hành Windows; chứa một danh sách tiếng Anh và tiếng Nhật từ bị loại trừ từ tìm kiếm của Windows; cho phép Windows để tạo ra thông tin tìm kiếm một cách hiệu quả hơn, vì những từ như "của", "sự", và "nó" đang bị loại khỏi chỉ số.

What is a JPN file?

System file used by Index Server, a search indexing service included with the Windows operating system; contains a list of English and Japanese words that are excluded from Windows search; enables Windows to create search information more effectively, since words such as "of," "the," and "it" are excluded from the index.

Cách mở .JPN file

Để mở file .JPN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JPN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JPN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JPN do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .JPN

File .JPN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *