JQZ File

? Cách mở file .JQZ? Những phần mềm mở file .JQZ và sửa file lỗi. Convert N/A JQZ file sang định dạng khác.

.JQZ File Extension

   
File name JQZ File
File Type JQuiz File
Nhà phát triển Half-Baked Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .JQZ là file gì?

JQZ là Misc Files - JQuiz File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Half-Baked Software.

Đố tập tin được tạo ra bởi Hot Potatoes, một chương trình dùng để tạo ra các hoạt động trực tuyến; chứa một bài kiểm tra mà bao gồm một hoặc nhiều hơn sự lựa chọn hoặc câu hỏi trả lời ngắn gọn.

What is a JQZ file?

Quiz file created by Hot Potatoes, a program used to create online activities; contains a quiz that consists of one or more multiple choice or short answer questions.

Cách mở .JQZ file

Để mở file .JQZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JQZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JQZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JQZ do người dùng đóng góp.

  • Half-Baked Hot Potatoes
  • Hot Potatoes
  • Hot Potatoes
  • HotPotatoes v

Chuyển đổi file .JQZ

File .JQZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *