JRC File

? Cách mở file .JRC? Những phần mềm mở file .JRC và sửa file lỗi. Convert Binary JRC file sang định dạng khác.

.JRC File Extension

   
File name JRC File
File Type PCjr Cartridge ROM File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .JRC là file gì?

JRC là Game Files - PCjr Cartridge ROM File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng để mô phỏng trò chơi và phần mềm khác cho các hệ thống IBM PCjr cũ, được ra mắt vào năm 1984; tiết kiệm một bản sao của dữ liệu trên một hộp PCjr; có thể được điều hành bởi DOSBox, nhưng chỉ nếu cấu hình đúng.

What is a JRC file?

File used for emulating games and other software for the older IBM PCjr system, which debuted in 1984; saves a replica of the data on a PCjr cartridge; can be run by DOSBox, but only if configured properly.

Cách mở .JRC file

Để mở file .JRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JRC do người dùng đóng góp.

  • DOSBox

Chuyển đổi file .JRC

File .JRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *