JRPRINT File

? Cách mở file .JRPRINT? Những phần mềm mở file .JRPRINT và sửa file lỗi. Convert N/A JRPRINT file sang định dạng khác.

.JRPRINT File Extension

   
File name JRPRINT File
File Type JasperReports Print File
Nhà phát triển Jaspersoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (14 Bình chọn)

File .JRPRINT là file gì?

JRPRINT là Data Files - JasperReports Print File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jaspersoft.

Tập tin được tạo ra bởi JasperReports, một mã nguồn mở trình thư viện trong Java sử dụng để tạo các báo cáo; chứa tất cả các nội dung báo cáo như tiêu đề, footers, bố trí trang, văn bản và hình ảnh; sử dụng kết hợp với một tập tin .JASPER để "lấp đầy" một báo cáo với dữ liệu từ một nguồn dữ liệu.

What is a JRPRINT file?

File created by JasperReports, an open source programming library in Java used for creating reports; contains all report content such as headers, footers, page layout, text, and images; used in conjunction with a .JASPER file to "fill" a report with data from a data source.

Cách mở .JRPRINT file

Để mở file .JRPRINT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JRPRINT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JRPRINT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JRPRINT do người dùng đóng góp.

  • Jaspersoft iReport
  • Jaspersoft JasperReports
  • Jaspersoft JasperReports

Chuyển đổi file .JRPRINT

File .JRPRINT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *