JSE File

? Cách mở file .JSE? Những phần mềm mở file .JSE và sửa file lỗi. Convert Text JSE file sang định dạng khác.

.JSE File Extension

   
File name JSE File
File Type JScript Encoded File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (14 Bình chọn)

File .JSE là file gì?

JSE là Executable Files - JScript Encoded File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Script viết bằng JScript, một ngôn ngữ lập trình sử dụng dành cho Windows và Microsoft Internet Explorer kịch bản; chứa mã nguồn trong một định dạng tương tự như JavaScript, nhưng các đặc điểm kỹ thuật JScript được duy trì bởi Microsoft.

What is a JSE file?

Script written in JScript, a programming language used for Windows and Microsoft Internet Explorer scripting; contains source code in a format similar to JavaScript, but the JScript specification is maintained by Microsoft.

Cách mở .JSE file

Để mở file .JSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSE do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft WScript
  • Microsoft WScript
  • Microsoft CScript
  • RedMon - Redirection Port Monitor
  • Tivoli Remote Control
  • Tivoli Remote Control

Chuyển đổi file .JSE

File .JSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *